Máte otázku? Napíšte, alebo zavolajte

bradac@bradac.sk / wilolukan@gmail.com / 0948 201 505 / WhatsApp +43 699 173 379 12
Pre firmy a živnostníkov ktorý sú platcami DPH, môžem vyfakturovať diely bez DPH. Pri objednávke mi napíšte do komentára, že chcete FA bez DPH + vaše IČO a IČ DPH.
Alebo ma kontaktujte.

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje “Obchodné podmienky” predávajúceho pre dodanie tovaru. Pokiaľ nie je uvedené v zmluva inak, sú obchodné podmienky pre obe strany (kupujúci a predávajúci) záväzné. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti poskytovateľa (Viliam Lukáň) a zákazníka. Ak medzi stranami neexistuje kúpna zmluva v písomnej forme, predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka na formulári, ktorý je k dispozícií pri registrácií zákazníka do internetového obchodu.


PREDMET ZMLUVY

Kúpna zmluva vytvorená v internetovom obchode vzniká v momente odoslania objednávky. Na predmet zmluvy sa vzťahujú iba tie položky, ktoré sú uvedené v kúpnej zmluve – objednávke (ďalej iba Tovar). Cena, váha, rozmer, kapacita, výkon a ostatné údaje, ktoré sú uvedené na internetovej stránke www.bradac.sk, katalógoch, prospektoch a iných tlačivách sú nezáväznými údajmi, pokiaľ neboli v zmluve vyslovene uvedené ako záväzné. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude svojim odberateľom dodávať taký tovar, ktorý je v súlade s jeho obvyklými a aj špecifickými vlastnosťami a zároveň vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platnými na území EU.

SPRACOVANIE OBJEDNÁVKY

V prípade akýchkoľvek nejasností má predávajúci právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom údajov, ktoré zákazník uviedol pri registrácií. Z tohto dôvodu je v záujme zákazníka, aby svoje kontaktné údaje zadával pravdivo a svedomito. Každá prijatá objednávka je záväzná. Storno objednávky je možné previesť do 30 minút od potvrdenia objednávky. Kupujúci odoslaním či učinením záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi ním a predávajúcim. Zároveň potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, porozumel im a zaväzuje sa nimi riadiť, akceptuje vyššie uvedené ceny za tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov. Všetky obchodné podmienky a ustanovenia sú platné od momentu odoslania objednávky.

CENA + PLATBA

Poskytovateľ nie je platca DPH. Ceny uvedené v e-shope sú platné v momente objednania a sú konečné. V prípade zmeny ceny musí kupujúci odsúhlasiť cenu predávajúcemu!
Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľom tovaru.
 
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy /objednávky/ medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a taktiež slúži ako dodací list: kupujúci si môže prevziať tovar až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ sa strany nedohodli inak. K cene tovaru je pripočítaná cena doručenia a poistenia.

ZÁLOHA NA TOVAR A SLUŽBY

Jedná sa o vystavenie zálohovej faktúry za tovar či služby, ktoré sú podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Cena je stanovená dohodou a to minimálne vo výške 30 % z ceny tovaru či služby. Zálohová faktúra je vždy vystavená a to aj pri tovare, ktorý nie je na sklade a je objednávaný na požiadanie klienta.

DODACIA ADRESA

Za podmienky, že sú obdržané všetky potrebné podklady pre vybavenie objednávky, dodacia doba začína v momente obdržania záväznej objednávky. Termín dodania závisí od objednaného tovaru. Obvyklá dodacia lehota predstavuje 2 až 20 dní. Vo výnimočných prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby. V prípade tovaru na objednávku je tovar objednaný až po pripísaní platby na účet poskytovateľa. Ak nastane situácia, že je výrobok vypredaný a predávajúci nemôže zaručiť okamžité dodanie tovaru, vždy na túto skutočnosť kupujúceho dopredu upozorní. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci svojich možností a v záujme svojom a predovšetkým v záujme zákazníka zníži dodaciu dobu na čo najkratšiu. V prípade, ak si zákazník zvolí dodanie tovaru osobným prevzatím na sídle predavájuceho, je možná maximálna dĺžka rezervácie tovaru 7 dni, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

CENNÍK POŠTOVNÉHO PRE SR A ČR

 • Kuriérom, spravidla GLS alebo Slovenskou poštou: cena kuriérskej služby/poštovného je pripočítaná k cene tovaru a uhrádza sa spoločne s cenou tovaru. Základná cena poštovného je 5€, pri veľkoobjemovom, nadrozmernom, ťažkom a neskladnom balíku je poštovné vypočítané individuálne po potvrdení objednávky a bude pripočítané v celkovej sume objednávky, pokiaľ nie je vopred dohodnuté a určené inak. Cena za kuriérsku službu závisí od váhy, rozmerov balíka v zmysle platných cenníkov spoločnosti GLS/Slovenskej pošty.
 • Platba predom: výzva k platbe je poslaná elektronicky po dokončení objednávky.
 • Dobierka: Cena dobierky je účtovaná podľa aktuálneho cenníku slovenskej alebo českej pošty. Dobierku do Českej Republiku zákazník uhrádza na pošte v Kč s príplatkom podľa cenníku českej pošty za prevod na € (spravidla cca do 100kč).
 • Alternatívna doprava: predom dohodnutá individuálny spôsob dopravy a jej ceny.
Po obdržaní objednávky Vám zašleme cenový rozpis s celkovou sumou v Eurách. Doba doručenia balíku do Českej republiky predstavuje od odoslania 2-3 pracovné dní. Tovar na Slovensko aj do ČR posielame súkromným aj právnickým osobám. Faktúry sú automaticky vystavované v eurách. Platbu je možné realizovať len v €.  Osobný odber v sídle spoločnosti poštovné 0 €. 


Nevyzdvihnutie dobierky: Každá objednávka je záväzná podľa našich obchodných podmienok. Zákazníkom, ktorí si objednajú tovar a následne nevyzdvihnú expedovanú zásielku, bude poslaná upomienka s termínom úhrady k preplateniu nákladov. Pokiaľ k preplateniu nedôjde, budú tieto náklady vymáhané súdnou cestou. Pri opätovnom zaslaní tovaru podľa požiadaviek zákazníka, bude poštovné opäť účtované.

Objednávku môžete stornovať do max. 30 min. od objednania.

PREVZATIE TOVARU

Zákazník alebo príjemca tovaru má pri preberaní tovaru povinnosť skontrolovať, či zásielka a jej obal nevykazujú zjavné znaky poškodenia, pokiaľ áno, treba túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť kuriérovi alebo prepravnej spoločnosti. Ak to vyžaduje situácia, tak aj nafotiť.
  
V obchodných podmienkach: ak sa pri preberaní balíka zistí, že zásielka je poškodená, príjemca môže prevzatie balíka odmietnuť alebo na mieste spísať reklamačný protokol vrátane fotodokumentácie. Príjemca môže taktiež požadovať, aby balík bol pri preberaní otvorený a bol skontrolovaný celkový stav poškodenia. Poškodenie je možné reklamovať aj dodatočne, ak pri preberaní balíka nebolo poškodenie viditeľné. Dodatočná reklamácia musí byť čo najhodnovernejšie dokladovaná v termíne do dvoch pracovných dní od prevzatia balíka.

V prípade že Vám bol dodaný poškodený balík a/alebo tovar, spíšte s dopravcom protokol!: podľa občianskeho zákonníka platí, že vec /zásielka/ bola predaná kupujúcemu v dobe, kedy bola predaná preprave (pokiaľ nie je s predajcom dohodnuté inak). Preto predávajúci nie je zodpovedný za poškodenie zásielky pri preprave.
 
Ďalšie informácie nájdete v odstavci Záruky a reklamácie: v prípade zistenia poškodenia či inej nezrovnalosti po prevzatí zásielky je zákazník povinný čo najskôr (v daný deň, max. nasledujúci deň), kontaktovať predávajúceho internetového obchodu www.bradac.sk. V prípade poškodenia zásielky a/alebo tovaru, kupujúci zašle fotodokumentáciu poškodeného tovaru a poškodeného obalu vrátane adresného štítku dopravcu.

ZÁRUKA A REKLAMCIA

Záruka na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Reklamácia je podmienená doložením  nákupu reklamovaného tovaru v e-shope, čoho dôkazom je predajný doklad. Zaplatením a prevzatím balíka prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpenej veci. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu www.bradac.sk, a to v trvaní 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. 
 
Počas trvania záručnej doby má kupujúci právo uplatniť reklamáciu. U vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy môže kupujúci zvoliť:
 • Dodanie nového tovaru bez vady
 • Bezplatnú opravu tovaru
 • Odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny
 • Zľavu z kúpnej ceny
U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy môže kupujúci žiadať buď odstránenie chyby alebo zľavu z kúpnej ceny.
 
Záručná doba začína plynúť vystavením faktúry k nakupovanému tovaru. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.
 
Za neoprávnenú bude považovaná reklamácia v prípade, ak k poškodeniu tovaru došlo počas jeho prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu. V takomto prípade nesie zodpovednosť za poškodenie tovaru prepravca. Vtedy je kupujúci povinný skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje znaky vonkajšieho poškodenia. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zásielky zistí zjavné vady (napr. poškodený obal), je oprávnený vo svojom vlastnom záujme zásielku neprevziať a spísať s dopravcom zápis o poškodení. Pokiaľ kupujúci alebo príjemca zistí vadu po prevzatí zásielky vadu vyplývajúcu z poškodenia počas prepravy, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne telefonicky na tel.č. +421 948 201 505 alebo mailovou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , najneskôr však do dvoch kalendárnych dní od doručenia. Na neskoršie oznámenia nebude braný ohľad a reklamácie budú zamietnuté. V čase reklamácie nesmie byť so zásielkou vrátane obalu akokoľvek manipulované.
 
Vo svojom reklamačnom oznámení uveďte Vaše kontaktné údaje, názov reklamovaného tovaru, dátum  nákupu a číslo dokladu vrátane jeho kópie. Pokiaľ už nemáte doklad k danému tovaru, musíte dokázať, že Tovar bol zakúpený v e-shope www.bradac.sk. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný poslať kompletný, čistý a zabalený v pôvodnom obale. Predávajúci dodá kupujúcemu doklad o dátume a spôsobe odstránenia reklamácie, prípadne o jeho zamietnutí.

Reklamačný protokol si uchovajte pre prípad ďalšej reklamácie. Doba pre vybavenie reklamácie je 30 dní. Ak nie je dohodnuté inak, práva a povinnosť kupujúceho a predávajúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade ak kupujúci je právnická osoba, vzájomné práva a povinnosti sa riadia v zmysle obchodného zákonníka, ak nebude vopred dohodnuté inak.

ODSTÚPENIE OD ZMULVY

Zakúpený tovar môžete podľa Občianskeho zákonníka vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je možné vrátiť za podmienok:
 • Tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
 • Tovar musí byť vrátený nepoužitý a nepoškodený.
 • Tovar musí byť v originálnom obale.
 • Dopravné na tovar hradí kupujúci.
Tovar musí byť zaslaný späť spolu so všetkými dokumentmi (doklady o kúpe a pod) alebo s iným preukázaním, že bol zakúpený v e-shope www.bradac.sk. Peňažná čiastka za vrátený tovar bude zaslaná späť bankovým prevodom na účet (do 14 dní od termínu vrátenia tovaru). Číslo účtu zašlite najlepšie písomnou formou spolu s vrátením tovaru, poprípade e-mailom. Čiastka (cena tovaru + náklady na našu najlacnejšiu dopravu) bude pripísaná na Váš bankový účet po vrátení zaslaného podpísaného dobropisu, ktorý bude vystavený zo strany predávajúceho. Zásielky, ktoré budú zaslané späť dobierkou, nebudú predajcom prijaté. V súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka, má dodávateľ nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením. Kupujúci si uvedomuje, že pokiaľ tovar, ktorý chce vrátiť je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, predávajúci disponuje nárokom na náhradu škody jemu vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Pokiaľ bude tovar vrátený po zákonnej lehote 14 dní, bude započítaný manipulačný poplatok. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade nákupu takého tovaru, ktorý predávajúci nedrží bežne na sklade a bol dodaný len na základe špeciálnej objednávky kupujúceho.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

          a)      právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

          b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely                         sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,

          c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,

          d)      právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

          e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,

          f)       právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,

          g)      právo na prenosnosť osobných údajov,

          h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

 1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, IČO, IČ DPH, e-mailová adresa. ...... ,ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamžiku odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplnych údajov zo strany zákazníka. V prípade komunikácie s nespoľahlivým zákazníkom alebo so zákazníkom, vďaka ktorému nám vznikla v minulosti pohľadávka, si predávajúci vyhradzuje právo ho požiadať o platbu predom na účet alebo objednávku úplne zrušiť. Fotodokumentácia na e-shope je ilustratívna. Technické špecifikácie produktov sú preberané od výrobcov produktov.
 
Platné od 01. 08. 2021

Novinky

Sada piestov 62,80mm - 4.výbrus

Sada piestov 62,80mm - 4.výbrus

Sada 4. ks piestov
Vrátane krúžkov, čapov
Cena
€ 370,00
Ventilová podložka - 3,90mm

Ventilová podložka - 3,90mm

Nastavovacia podložka vôle ventilov 

Ø -  33mm / hrúbka 3,90mm
Cena
€ 3,00
Rozdeľovač - Replika

Rozdeľovač - Replika

Replika rozdeľovača Magneti Marelli S147

Fiat 850
Fiat 124
Fiat 125
Fiat 131
Fiat 132
Fiat Campagnola

Lancia Beta
Cena
€ 100,00
Silentblok motora - zadný okrúhly

Silentblok motora - zadný okrúhly

4404603 — 4465998

Fiat 127
Fiat Fiorino
Fiar Panda
Seat Marbella
Cena
€ 15,00
Držiak brzdových trubiek 3

Držiak brzdových trubiek 3

Držiak brzdových a palivových rúrok - na 3 rúrky
Cena
€ 1,00
Držiak brzdových trubiek 5

Držiak brzdových trubiek 5

Držiak brzdových a palivových rúrok - na 5 rúrok
Cena
€ 1,00
Mechanizmus stieračov komplet - Fiat 600

Mechanizmus stieračov komplet - Fiat 600

Cena
€ 130,00
Navliekač chrómovej lišty okna

Navliekač chrómovej lišty okna

Cena
€ 28,00
Lišty prahov vnútorné - plastové Fiat 500R

Lišty prahov vnútorné - plastové Fiat 500R

Cena za pár
dĺžka 74cm
Cena
€ 15,00
Chrómový krúžok tachometra - Fiat 500 N/D

Chrómový krúžok tachometra - Fiat 500 N/D

6 - nižších nižičiek na uchytenie
Cena
€ 20,00
Sada gumových rohoží - hnedé Fiat 500

Sada gumových rohoží - hnedé Fiat 500

Fiat 500 / 126
Cena
€ 60,00
Výrobný štítok Fiat 600

Výrobný štítok Fiat 600

Pre motor 633ccm
Cena
€ 25,00
Sada tesnení prevodovky - Fiat 850

Sada tesnení prevodovky - Fiat 850

Fiat 850 - všetky typy
Cena
€ 30,00
Predná hmlovka žltá - obdĺžniková

Predná hmlovka žltá - obdĺžniková

Cena
€ 30,00
Axiálne ložiská 0,25

Axiálne ložiská 0,25

cena za 2ks, ako na foto
Cena
€ 15,00
Ventil výfukový

Ventil výfukový

4377979

Fiat 127 (903ccm)
Cena
€ 10,00
Ventil nasávací

Ventil nasávací

4265695


Fiat 127 - 903ccm
Cena
€ 9,00
Trubka vodnej pumpy

Trubka vodnej pumpy

k vodnej pumpe bez koncového vývodu

4193956
Cena
€ 30,00
Hlava rozdeľovača - Fiat 600 1.seria

Hlava rozdeľovača - Fiat 600 1.seria

9903306
Cena
€ 40,00
Ventil kúrenia - Fiat 850 - Typ 1

Ventil kúrenia - Fiat 850 - Typ 1

4205723

Fiat Campagnola
Fiat 850
Ferrari Dino 246
Cena
€ 80,00
Silentblok zadného ramena

Silentblok zadného ramena

4386632
4404622
5984767


Fiat 128
Fiat Ritmo
Fiat Regata
Cena
€ 4,00
Guma pod strunu pruženia - tvarovaná

Guma pod strunu pruženia - tvarovaná

Fiat 850 / 600T / Dino vpredu

4111635
Cena
€ 11,00
Zaisťovacia strunka k brzdovým platničkám

Zaisťovacia strunka k brzdovým platničkám

Ø - 1,2mm
dĺžka -20mm

4166737
Cena
€ 0,90
Sametka - vodítko okna dverí - tenké

Sametka - vodítko okna dverí - tenké

cena za 1m
Cena
€ 6,00
Cievka štartéru - na dve skrutky

Cievka štartéru - na dve skrutky

Elektromagnetická cievka štartéru
Úchyt na 2 skrutky

Fiat 500
Fiat 126
Cena
€ 30,00